Zoeken  
  Zoeken

 
Nieuws

Unieke certificaten voor groenten & fruit en kruidenteelt
   

MPS zet zich al jaren in voor een duurzame tuinbouwsector. In de sierteeltbranche is MPS inmiddels wereldwijd een gevestigde naam en marktleider. Vorig jaar introduceerde MPS ook een speciaal certificaat voor de groenten- en fruitsector, MPS-Fruit & Vegetables (MPS-F&V) als basis en Vita Certa (Natural Protected) als toplabel voor de juiste boodschap naar de consument. Ten behoeve van een juiste positionering in de markt, voerde onafhankelijk kennis- en adviesbureau CLM onlangs een benchmark uit.

Bedrijven met een MPS-F&V certificaat onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid, hygiëne én transparantie. Een ander duurzaamheidscertificaat voor groenten en fruit is Milieukeur (SMK). CLM vergeleek de twee certificatieschema’s en beschreef de overeenkomsten en verschillen.

Betrouwbaarheid
Zowel MPS-F&V als Milieukeur stellen als verplichting om naast registratie ook te voldoen aan eisen op het gebied van teelt, milieu, economie en personeel. Maar beide partijen geven op een andere manier invulling aan de thema’s. De MPS certificaten zijn vooral gericht op het bereiken van de bepaalde doelen en het behalen daarvan (doelvoorschriften). Milieukeur maakt meer gebruik van middelvoorschriften. De betrouwbaarheid van producten is voor beide organisaties een belangrijk thema. Bij telers met een MPS-F&V certificaat is de dagelijkse registratie gekoppeld aan het nemen van monsters. Hierdoor ontstaat een continue monitoring op gebied van voedselveiligheid (MRL’s/grenswaarden). De betrouwbaarheid wordt hiermee opgebouwd en uiteindelijk kunnen bedrijven (en hun producten) het allerhoogste predicaat Vita Certa bereiken.

Ander vertrekpunt
Een ander verschil is het vertrekpunt van beide organisaties. De basis van het MPS-F&V certificaat is voor een deel gebaseerd op de MPS-ABC systematiek, waarmee telers op basis van hun registratie aantonen wat er in hun teelt is gebeurd en welk MPS-niveau daarbij past. Hierbij streeft MPS ernaar dat 50 tot 70 procent van de telers kan voldoen aan het hoogste niveau op gebied van duurzaamheid. De ervaring leert dat slechts 25 tot 35% van de telers voldoen aan de eisen van Vita Certa en slechts 5% aan de hoogste kwalificatie Vita Certa (Natural Protected).
Milieukeur garandeert een hoger niveau van duurzaamheid en laat dit via een keurmerk aan de consument zien en wil dat 20 tot 25 procent van de telers kan voldoen aan de voorschriften.

Duurzaamheid vergroten
Zowel voor MPS als Milieukeur is het een belangrijke drijfveer om de duurzaamheid van de deelnemers te vergroten. De beide schema’s hebben elk hun sterke punten. Milieukeur richt zijn aandacht voornamelijk op verbeterplannen en te nemen maatregelen, die op het gebied van duurzaamheid over het algemeen wat verder gaan dan die van MPS F&V. MPS-F&V is sterk in doelvoorschriften, registratie monitoring en voedselveiligheid. MPS-F&V stimuleert om te verbeteren, wat kan leiden tot de allerhoogste kwalificatie.
Voor de deelnemers is zelfs een operationeel en uniform registratiesysteem ontwikkeld. Zowel MPS-F&V als Milieukeur leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de tuinbouwsector. De internationale positionering en draagvlak in de tuinbouwsector zullen uiteindelijk de deelnemende bedrijven aan MPS-F&V een sterkere marktpositionering opleveren.


Meer informatie over het schema is te vinden op deze site.